VJF Бюлетин
VJF Бюлетин

Бюлетин XXVII

Хидроизолация в основи на сграда в Бизнес парк София; Армиране на асфалтoвата настилка при Източната дъга на Околовръстен път София; Метростанция Васил Левски – с линейни отводинители от Ви ДЖИ ЕФ; Укрепване на свлачище на АМ „Хемус"; Декинг с подпори ETERNO.
VJF Бюлетин

Бюлетин XXVI

ВИ ДЖИ ЕФ с ново направление и уебсайт за Ландшафт и зелена инфраструктура; ВИ ДЖИ Еф Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня"; Защита от падащи камъни по Проект ЛОТ 14, Път II-86 Асеновград – Смолян; ВИ ДЖИ ЕФ ООД достави геосинтетични материали за на депо за отпадъци; Решение на двоен под с подпори на заведение за бързо хранене на Лидл; Линейни отводнители ANRIN за пункт за завеждане на щети в гр. София.
VJF Бюлетин

Бюлетин ХXV

Продукти за специализиран достъп до покриви Bilco; Хидроизолационна система на покрив на Българската банка за развитие; Отводняване за новата складова база на Кемпес ООД в гр. Стара Загора; Хидроизолация, изпълнена от Ви Джи Еф Инженеринг на пътен възел Запад в гр. Бургас.
VJF Бюлетин

Бюлетин XXIV

Водоспиращи ленти за конструктивни и дилатационни фуги KUNEX; Нов удължител за подпори допълва гамата ETERNO за двоен под; Скатен покрив на производствен комплекс, изпълнен с битумни керемиди Master Coppo.
VJF Бюлетин

Бюлетин ХXІІІ

Укрепване на откоси и армиран насип на Автомагистрала Марица, извършено от Ви Джи Еф Инженеринг; Хидроизолации в проект „Експозиционен център Флора" – град Бургас; Хидроизолация на железопътен надлез в Димитровград; Решения за ерозионен контрол, повърхностна защита на почвата и брегозащита, изпълнени от Ви Джи Еф.