Инженеринг

 

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е специализирана фирма за изпълнение на строително-монтажни работи в четири основни направления:
  • Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
  • Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
  • Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви; 
  • Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
Във ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг разполагаме с висококвалифицирани кадри – проект-мениджъри, технически ръководители и изпълнители с тясна специализация, като дейността ни е обезпечена със собствена техника и строителна механизация.    

Способностите на екипа да предостави и реализира практични решения, са основна причина за участието ни в строителни проекти с кратки срокове, сложен дизайн и специфични условия на обекта.   

Във ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2008), система за управление на околната среда (ISO 14001:2004) и система за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001:2007).

Защо да изберете нас за изпълнител на Вашия проект? 
  • Притежаваме повече от 15 години опит в строително-монтажните работи;
  • Познаваме отлично системните решения и технологични новости на водещи европейски и световни производители;
  • Имаме възможност и капацитет за реализиране на различни по мащаб проекти;
  • Изпълняваме обекти в цялата страна.

   ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е член на Камарата на Строителите в България.
 


ГЕОСИСТЕМИ ЛАНДШАФТ ИЗОСИСТЕМИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ
 

Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08