Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА

Референтен номер:
SLOG
Краен срок за кандидатстване:
12.02.2016
СПЕЦИАЛИСТ ЛОГИСТИКА

Основни отговорности на позицията ще бъдат:
 • Познаване в детайли продуктите и системите предлагани от фирмата;
 • Организиране на вътрешен и международен транспорт;
 • Следене и оптимизиране на складови наличности;
 • Постоянна комуникация с фирмите доставчици и транспортните фирми с цел проследяване движението на товарите;
 • Организиране на вътрешен и международен транспорт;
 • Изготвяне на справки свързани с външнотърговската дейност на фирмата, подаване на Интрастат декларации и справки такса опаковка;
 • Поддържане на актуални записи за асортимента;
 • Изготвяне на регулярни ad hoc анализи и ежедневна работа с ERP система.
Основните ни изисквания към вас ще са:
 • Висше икономическо образование – завършена специалност Стопанска логистика ще се счита за предимство;
 • Предишен опит в сферата – минимум 1 година;
 • Добри познания по Английски език;
 • Отлична компютърна грамотност – Word, Excel; Работа с ERP софтуер;
 • Добри комуникативни умения, инициативност и организираност за спазване на крайни срокове;
 • Способност и желание за екипна работа;
Ако проявявате интерес към нашето предложение и отговаряте на изискванията ни, моля изпратете своята автобиография.
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.