За нас

ГЕО СИСТЕМИ Геосистеми
Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда

 
Дългогодишен опит и специфично ноу-хау отличават екипа ни при консултация и инженеринг на природосъобразни решения с геосинтетични продукти, материали от двойно усукана хексагонална телена мрежа, материали за биоинженеринг, анкерни системи и др. с приложение в:
 • геотехнически съоръжения – укрепване на срутищни и свлачищни зони чрез подпорни стени;
 • стабилизиране на откоси и ерозионен контрол;
 • хидротехнически съоръжения – корекции на реки, облицовка на канали, укрепване устои на мостове и други;
 • пътни и железопътни съоръжения – усилване на слаби основи, армиране на пътни настилки, моделиране на пътни насипи и др.;
 • пасивни и активни системи за защита от падащи камъни;
 • депа, хвостохранилища и тяхната рекултивация и др. Ландшафт Ландшафт
Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие 

В съответствие със световните тенденции за устойчив ландшафт, направлението е ориентирано към разработване и утвърждаване на природосъобразни решения в сферата на озеленяването: 
 • решения за вертикално планиране и моделиране на терена;
 • системи за покривно озеленяване;
 • декоративни водни площи;
 • паркинги, автомобилни и пешеходни алеи;
 • дренажни решения;
 • укрепващи и стабилизиращи решения;
 • други специализирани решения за градината.ИЗОСИСТЕМИИзосистеми
Хидроизолационии системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство 

Стотици изпълнени обекти в България с битумни керемиди, синтетични и битумни мембрани, дренажни HDPE мембрани и др., демонстрират надеждността на предлаганите от нас системи. Когато става въпрос за хидроизолация на:
 • основи и фундаменти;
 • плоски и скатни покриви;
 • зелени покриви (покрив-градина);
 • тераси;      
 • трафик зони;
 • мостове и тунели и др.      
Ние притежаваме познанията, уменията и капацитета да доставим и реализираме оптималното решение.СОЛАРНИ СИСТЕМИ Соларни системи
Интегирани соларни системи за скатни и плоски покриви 

Като експерти в покривните решения, ние възприемаме хидроизолационното покритие и фотоволтаичната инсталация като единна система и даваме гаранция за нея като цяло. Предлагаме решения за производство на слънчева енергия върху нови или съществуващи покриви с:
 • разнообразна форма и наклон;
 • бетонова, метална или дървена конструкция;
 • гъвкави или твърди фотоволтаични панели;
 • полимер-битумни или синтетична мембрани;
 • битумни, керамични, бетонови или метални керемиди.
От нас ще получите: проект за разпределение на фотоволтаичните панели и интеграция в покривното покритие, ценова оферта, симулация за производителност на соларната система и амортизационен план, работно проектиране, доставка, изпълнение и гаранционно обслужване.