ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня”

22.02.2017

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг приключи с хидроизолационните ремонтни дейности по тунел „Витиня”
 Като един от изпълнителите на хидроизолационните дейности по ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня", изборът на Ви Джи Еф Инженеринг на тунелната хидроизолационна система е направен като са взети под внимание съвкупност от фактори като: 
  • спецификата на конструкцията, 
  • продължителността на експлоатация на съоръжението, 
  • наличието на течове и пукнатини и др.


      

Избраното техническо решение за изпълнение на изолационните дейности включва: 
  • Хидроизолационна PVC мембрана, едностранно каширана с геотекстил 500 г/м2, с възможност за бърз и технологичен монтаж. Хидроизолационните платна се снаждат с тестов канал, с възможност за контрол на водоплътността на заваръчния шев. 
  • За надеждна защита на хидроизолационната система се монтира дренажен геокомпозит MacDrain W 3060, който се полага върху съществуващата тунелна конструкция и служи за защита на хидроизолацията и площен дренаж по сечението на тунела. Геокомпозитът е съставен от дренажно ядро от екструдирани полипропиленови нишки и е каширан с нетъкан термично споен геотекстил с разделителни, защитни и дрениращи функции. Дренажният капацитет е от 0,8 до 1,6л/м.с.