Защита и функционалност с противодимни люкове Bilco в Театър Юникорн в Лондон

09.03.2017

Защита и функционалност с противодимни люкове Bilco в Театър Юникорн в Лондон

За осигуряване на възможно най-безопасна евакуация в случай на пожар, в зоната над сцената на театъра са предвидени два противодимни люка на Bilco - двукрилни противодимни покривни изходи с механично отваряне и размери 1525 х 4875 mm.


Театър Юникорн в Саутуорк, Лондон, отворя врати през декември 2005г. Залата е снабдена с над 300 места и е специално проектирана за поставянето на програми за деца. Освен че осигуряват спешна вентилация на дима, люковете работят и допълнително като бариера срещу шума вътре и извън залата - крилата имат вградена шумоизолация от външната и вътрешна страна и отговарят на клас на шумопредаване STC 45 и клас на шумопредаване "вън - вътре" OITC 37, през по-голяма част от времето снабдяват с чист въздух помещенията.

Тип ACDSH люковете са проектирани да функционират по няколко начина:
  • снабдени са с механизъм, свързан със стопяема пластина, която осигурява аварийна вентилация на дима чрез освобождаване на капаците, когато температурата достигне 74°
  • инсталирани са 24vDC намотки, които допълнително да ускорят освобождаването на заключващите механизми и да отворят люковете при аварийна ситуация чрез сигнал, получен от противопожарната система
  • вентилационните отвори са снабдени с вътрешни и външни освобождаващи кабели, които позволяват ръчно отваряне на капаците


От ръководството на Unicorn Theater са изключително доволни от действието на противодимните люкове и поради факта, че въпреки, че се намират на натоварена лондонска улица, люковете често биват оставяни отворени без това да внася шум в сградата по време на представление. Люковете се оставят изцяло отворени и по много поводи, като доказват своята функционалност по време на дългото горещо лято, като вентилират ефективно залата преди представления. Противодимните изходи на Bilco са достъпни в различни размери, в зависимост от приложенията, включващи концертни зали и театри, аудитории, конгресни центрове, обществени сгради, училища и болници. Bilco предлага разнообразие от напълно автоматични REM противодимни люкове, които могат да бъдат задействани аварийно в случай на спешност чрез голям брой устройства – обикновено с помощта на димен детектор, свързан към контролен панел. Алтернативно противодимните люкове мога да бъдат свързани директно със системата на управление на сградите.

Повече за продуктите за Bilco, можете да намерите ТУК