Новини

ВИ ДЖИ ЕФ взе участие в единадесетата годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции", организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп.

04.04.2016
В контекста на вече изпълнените значими проекти и факта, че 2015г. бе най-силната година за развитие на инфраструктурата в България, изпълнителният директор на ВИ ДЖИ ЕФ инж. Татяна Радевска представи предлаганите от фирмата иновативни строителни решения, както и проекти изпълнени с такъв тип системи.

ВИ ДЖИ ЕФ връчи приза в категория Транспортна железопътна инфраструктура на първата церемония за връчване на Наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България 2016г.

29.02.2016
Събитието показа постиженията на съвременните строители на инфраструктурата в България, като отличи 8 от тях с първа награда и 12 със специална. Победителите бяха избрани от авторитетно жури съставлявано от представители на водещи професионални, академични и браншови организации в сектора и партньори на проекта, сред които и Владимир Кабадозов – управител на ВИ ДЖИ ЕФ.

Армиран насип

Aрмонасипни конструкции за пътната инфраструктура с решения на ВИ ДЖИ ЕФ

23.02.2016
Успешно приложим за градска среда армонасип с бетоново лице тип армираща система MacRes. Укрепителна конструкция умело използвана за обекти – проект Северна скоростна тангента гр. София и Надлез Филиповско шосе в гр.София.

Успешно брегоукрепване на реките Блато и Белица с материали на ВИ ДЖИ ЕФ

27.10.2015
В рамките на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-град Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за град Костинброд", е извършено брегоукрепване на реките Блато и Белица в землището на Костинброд.

Устойчиви във времето решения за ерозионен контрол, повърхностна защита на почвата и брегозащита, изпълнени от ВИ ДЖИ ЕФ

17.07.2015
ВИ ДЖИ ЕФ непрестанно доказва ефективността на техническите решенията, които предлага за различни по степен на трудност проблеми, свързани с необходимостта от изграждане на укрепващи конструкции, системи за защита от ерозия, стабилизиране на слаби почвени породи и други.