Политики

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ се стреми да постига и поддържа високо качество във всички аспекти на фирмената дейност, като утвърждава, следва и популяризира следните основни принципи по политика на качеството:

  • Ние работим за удовлетворяване на увеличаващите се критерии и изисквания на нашите клиенти и пазара;
  • Качеството е резултат от общите усилия на всички служители в ежедневната им дейност – от запитването на клиента, през  проекта и разработването на услугата, до крайната реализация;
  • Ръководството полага необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчава всички служители в работата им за подобряване на качеството;
  • Реализирането на желаното качество се извършва при възможно най-ниски разходи, гарантирайки увеличаване на ефективността;
  • Управлението на качеството е свързано с непрекъснато подобряване и усъвършенстване във всички области на нашата работа;
  • Ръководството гарантира, че в процеса на реализацията на продукта се спазват приложимите изисквания на българското и европейско законодателство, касаещи дейността на фирмата;
  • Изискванията на системата за управление на качеството, определени в Наръчника и Процедурите по качеството, са задължителни за всички служители. Ръководителите на различни нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област.
Настоящата Политика по качеството ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и евентуални изменения в законодателството. Промените във фирмената политика ще бъдат свеждани до знанието на всички служители. 

Юли, 2013г.

Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08