Политики

ПОЛИТИКА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ 
  Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ се ангажира да осигури работна среда без дискриминация и/или личностни нападки и обиди под каквато и да е форма, като забранява подобни прояви на работното място от страна на или срещу служители и работници, колеги, клиенти, доставчици, партньори и посетители. Нашият стремеж е да създадем и поддържаме атмосфера на уважение и продуктивност при реализиране на фирмената дейност, като не толерираме дискриминация и обиди, основани на: раса и цвят на кожата, религиозни и политически възгледи, сексуална ориентация, възраст и др. 

  Политиката ни на равнопоставеност и равни възможности е в сила за всички служители на фирмата, постоянно заети по трудов или граждански трудов договор, които следва да се запознаят с нея и да я прилагат в процеса на изпълнение на служебните си задължения. 

  Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ ще продължи активно да насърчава хармонизирането на работните процеси и да предоставя на своите служители равни възможности за работа, обучение и развитие във всички направления на компанията. Всички сигнали за проява на дискриминация и/или обида ще бъдат своевременно взети под внимание от Отдел Човешки ресурси и Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ.

  Настоящата Политика на равнопоставеност ще бъде постоянно преразглеждана и допълвана, за да отрази всички настъпили промени в бизнес дейностите на компанията и изменения в законодателството. Всички промени във фирмената политика могат да бъдат предоставени по всяко време на заинтересованите от това страни.

  Юли, 2013г.             

  Новини / Събития

   

  Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

  Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

   

  Бюлетин

   

  АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

  Моля, въведете email

  В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

   

  НАПРАВЛЕНИЯ

  ГЕОСИСТЕМИ:
  geosystems@vjf.bg
  www.vjfgeosystems.com

  ИЗОСИСТЕМИ:
  isosystems@vjf.bg
  www.vjfisosystems.com

  СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
  pv@vjf.bg
  www.vjfsolar.com

  ЛАНДШАФТ:
  landscape@vjf.bg
  www.vjflandscape.com

   

  КОНТАКТИ

  Централен офис София:
  гр. София 1582
  бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

  тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
  моб.: (+359 88) 219 81 00
  факс: (+359 2) 962 96 95

  е-mail: office@vjf.bg
  www.vjf.bg

   

  РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

  Офис Пловдив:
  гр. Пловдив 4003
  бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
  тел.: (+359 32) 96 26 60
  моб.: (+359 88) 766 37 62
  факс: (+359 32) 96 26 61

  Офис Бургас:
  гр. Бургас 8000
  к-с Лазур, бл. 140, партер
  моб.: (+359 88) 565 08 66
  моб.: (+359 88) 522 03 08