За нас

Политика по качеството

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ се стреми да постига и поддържа високо качество във всички аспекти на фирмената дейност, като утвърждава, следва и популяризира следните основни принципи по политика на качеството:

Политика по качеството на ВИ ДЖИ ЕФ

Политика по здраве и безопасност при работа

Ръководството на ВИ ДЖИ ЕФ счита, че безопасността и здравето при работа на работниците и служителите представляват неразделна част от цялостната фирмена култура. По тази причина полага непрекъснати грижи за опазването на здравето и безопасността им.

Политика по здраве и безопасност при работа на ВИ ДЖИ ЕФ

Политика на равнопоставеност

Стремежът ни е да създадем и поддържаме атмосфера на уважение и продуктивност при реализиране на фирмената дейност, като не толерираме дискриминация и обиди, основани на: раса и цвят на кожата, религиозни и политически възгледи, сексуална ориентация, възраст и др.

Политика на равнопоставеност на ВИ ДЖИ ЕФ

Политика по опазване на околната среда

Наша цел е да опазваме и подобряваме околната среда чрез добро управление и прилагане на най-добрите практики по нейното опазване и съхранение. Ще продължим да работим за интегриране на екологичните решения в нашите бизнес процеси и да приемаме зелени алтернативи във всички наши дейности, там и когато това е възможно.

Политика по опазване на околната среда на ВИ ДЖИ ЕФ

Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08