Актуални събития

VJF_Klub_po_bezopasnost_i_zdrave

Клубът на Специалистите по безопасност и здраве на труда на гости в сградата на ВИ ДЖИ ЕФ

10.05.2018
На кратка презентация в сградата на ВИ ДЖИ ЕФ, Клубът на специалистите по безопасност и здраве при работа - гр. София, се запозна с дейностите, които ВИ ДЖИ ЕФ развива в четирите си основни направления.

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг в училище

09.05.2018
Отбелязваме Световния ден на безопасност и здраве при работа, който беше на 28-ми април.

ВИ ДЖИ ЕФ на Седмица на ландшафтната архитектура в Лесотехническия университет

25.04.2018
ВИ ДЖИ ЕФ показа на студенти от специалност „Ландшафтна архитектура” полезни практики от опита ни като специалисти в областта.

ВИ ДЖИ ЕФ на архитектурен форум "БЕЗ СТРАХ / 10 след 10"

23.04.2018
Като главен партньор на архитектурен форум "БЕЗ СТРАХ / 10 след 10", ВИ ДЖИ ЕФ взе участие в събитието, организирано по повод 10-годишнината на Архитектурно студио CONVEYER, на 21 и 22.04.2018 г.

ВИ ДЖИ ЕФ представи системни решения за изграждане на армирани подпорни конструкции пред студенти

19.04.2018
На 18.04.2018г. ВИ ДЖИ ЕФ отвори вратите си за студенти на УАСГ, специалност "Транспортно строителство"