През второто тримесечие в страната ни се изсипват най-много количество валежи в литър на квадратен метър. Оводняването на склоновете с неустойчиви земни маси, поради агресивно топящите се снегове, валежи и температурните амплитуди, са най-често срещаните фактори пораждащи опасност от срутвания и падащи камъни по пътищата. Ето защо, искаме да ви представим набор от композитни системи, които осигуряват нужната защита от подобни природни и техногенни процеси. 

Идеален пример за това са техническите решения, за които Ви Джи Еф съдейства и достави като част от проект за Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 7+400. С цел разширяване на пътния габарит  на трасето и в следствие на изкопните дейности се стигна до преоткосиране на терена. Именно за този вид укрепване, е избрано прилагането на две композитни системи за защита от падащи камъни. 

Първата е гамата Steel Grid. Едно от основните ѝ предимства, е възможността за конструиране на гъвкави решения за защита на откоси със смесена геоложка структура (скални и почвени примеси). Гамата може да работи ефективно във всяка възможна среда, поради характеристиките ѝ. Тя се произвежда в комбинации от различни видове покритие на телта на мрежата и растери на фабрично вплетените въжета (р.ф.в.в). Също така, има възможност да бъде произведена с вградена синтетична рогозка за ерозионен контрол. На този обект бе положена високоякостната SteelGrid HR, с р.ф.в.в. от 1м. 

В различните участъци, съгласно проектните изисквания, беше монтирана и система от двойно усукана телена мрежа с Galmac (95%Zn+ 5%Al) покритие на телта, в комбинация с анкерираща система. Като в зоните, оценени като най-тежки, са добавени диагонално разположени стоманени въжета.

Всички продукти от серията за защита от падащи камъни се произвеждат съгласно европейските изисвания и притежават сертификат за екологичен продукт (EPD Certificate ) за липса на вредни въздействия върху околната среда.