Вълноломът във Варна е една от емблемите на морската ни столица. Той е изграден между края на 19ти и началото на 20ти век и броени дни след това, за съжаление потъва с поне 4м. Следва възстановяване, при което е разширена основата му, изграден е морския фар и е издигнат перпендикулярния на него южен вълнолом. През 2014та година е направено ново укрепване на първите 100 метра и е изградена преграда от камъни и тетраподи, която трябва да поема големите вълни и да предпазва съоръжението от евентуална ерозия. Така приключва първият етап от предвидената реконструкция на „Вълнолома“.

При изпълнението на втори етап от ремонтно възстановителните мероприятия на Вълнолом Варна, като част от решението за укрепване на челната част на съоръжението са използвани Reno матраци с най-висока степен на антикорозионна защита в комбинация с полипропиленов геотекстил. 

          

Във връзка със спецификата на изграждане на укрепването на съоръжението е предвидено фабричните матраци с размери 6 х 2 х 0.23м бъдат сглобени и напълнени на сушата. В последствие напълнените модули са монтирани „под вода” с помощта тежка техника и водолазен екип. Благодарение на вида на мрежата и равномерното преразпределяне на натоварването е възможно поемането на деформациите от мрежата при повдигането на напълнените модули и последващ монтаж без да се наруши цялостта им.

Видът на антикорозионната защита е избран, за да отговори на екстремните условия на работа на матраците – силно агресивна среда – солена вода в съчетание с променливо вълново течение и температурни амплитуди. Polimac покритието на телта е специално разработено с по-висока устойчивост на абразия и механични повреди, както и на UV въздействие. Благодарение на тези качества проектният еклплоатационен живот на модулите се удъжава над 100 години. 

Доставените и положени матраци притежават EPD certificate за липса на въздействие върху околната среда .