VJF Бюлетин
VJF Бюлетин

Бюлетин ХXІІІ

Укрепване на откоси и армиран насип на Автомагистрала Марица, извършено от Ви Джи Еф Инженеринг; Хидроизолации в проект „Експозиционен център Флора" – град Бургас; Хидроизолация на железопътен надлез в Димитровград; Решения за ерозионен контрол, повърхностна защита на почвата и брегозащита, изпълнени от Ви Джи Еф.
VJF Бюлетин

Бюлетин ХХІІ

Приключи III-ти етап от проект за разширяване на Метрото в София; Задържателен резервоар за дъждовни води с. Гурмазово, Община Божурище; Завърши укрепване на речното корито на река Лесновска – село Негован; Покрив на еднофамилна къща в кв. Бояна – изпълнен с продукти на ВИ ДЖИ ЕФ.
VJF Бюлетин

Бюлетин XXI

Завърши укрепването на активен свлачищен участък в град Смолян; Ново игрище за мини футбол в Драгоман; Успешна реконструкция на скатен покрив с битумни керемиди, Боровец; ВИ ДЖИ ЕФ представи проект с над 100 000 кв.м. ТРО хидроизолация.
VJF Бюлетин

Бюлетин XX

Как неутрализират проблеми с пропадане на земна основа в Юнион Бридж; Временен път в к.к. Албена бе изграден с геосинтетични материали и пясък; Геоклетъчна система стабилизира основата на улица Врабча в София; Road Mesh® - уникален продукт армира асфалтови настилки по цял свят.
VJF Бюлетин

Бюлетин XIX

Покривна тераса с WPC система върху подпори Еterno ; Стена от габиони укрепва пътя към "Каньона на водопадите"; Тържище София с покривна инсталация от фотоволтаични тънкослойни панели.