Инженеринг

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е специализирана фирма за изпълнение на строително-монтажни работи в четири основни направления:
  • системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
  • иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
  • хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
  • интегрирани соларни системи за покриви;

Екипът на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е изграден от мотивирани висококвалифицирани специалисти – проектанти, проект-мениджъри, технически ръководители и изпълнители с тясна специализация.  Способността на екипа да предоставя и реализира оптимални решения е основен фактор в участието ни в строителни проекти с кратки срокове, сложен дизайн и специфични условия за работа. Разполагаме със собствена техника и строителна механизация.

Защо да изберете нас:
  • защото притежаваме повече от 15 години опит в СМР;
  • защото може да дадем индивидуално решение, включително и проект;
  • защото познаваме отлично системните решения и технологичните иновации на водещите световни производители;
  • защото имаме възможността и капапацитета да реализираме различни по мащаб проекти;
  • изпълняваме обекти в страната и чужбина.

Във ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството (ISO 9001:2015), система за управление на околната среда (ISO 14001:2015) и система за управление на здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007).


ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е член на Камарата на строителите в България (КСБ).ГЕОСИСТЕМИ ЛАНДШАФТ ИЗОСИСТЕМИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ