Кариери

VJF Кариери
Интересувате се от работа при нас?
Във ВИ ДЖИ ЕФ смятаме, че истинската стойност на една компания преди активите и капиталовия ресурс са служителите и най-вече екипа, който изграждат. Вярваме, че нашият екип е страхотен, защото: :
  • споделяме отговорността при изпълнение на проектите и задачите;
  • разчитаме на уменията и познанията, които притежава всеки от нас;
  • поддържаме естествена, неформална комуникация;
  • работим в приятелска атмосфера.
Нашият тип служители
От всички в екипа на ВИ ДЖИ ЕФ очакваме:
  • да поемат инициативата в свои ръце;
  • да умеят да организират времето и работата си;
  • да спазват поетите ангажименти и обещания;
  • да са мотивирани и амбициозни личности, които ценят професионализма си.

 

В момента няма свободни позиции за работа при нас.

 

Ако желаете да кандидатствате за работа във ВИ ДЖИ ЕФ, но в момента няма свободни или подходящи за Вас позиции, моля, попълнете  този формуляр.