Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ /Направление Инфраструктура/

Референтен номер:
TR_Sf/004/2019
Краен срок за кандидатстване:
12.05.2019
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ /Направление Инфраструктура/


Вашите задачи, като Технически ръководител, ще бъдат свързани с:
 • Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество, като давате постоянни указания на изпълнителите;
 • Изготвяте актове за приемане на основата, за скрити работи и за количествено-стойностните сметки;
 • Изготвяте месечни отчети за обема на СМР дейността.
 • Изготвяте месечни и календарни графици за изпълнение на СМР;
 • Наблюдавате работата на работниците и разпределяте работа им съобразно графиците на обектите;
 • Ръководите работниците, провеждате инструктажи и следите за спаване на здравословните и безопасни условя на труда

Основните ни изисквания към всеки подходящ кандидат:
 • Завършено строително образование, с предимство специалност "Пътно строителство";
 • Опит като Технически ръководител - минимум 2 години; 
 • Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти, надзорници и особено с ръководенето на работници;
 • Добра комуникативност;
 • Валидна шофьорска книжка;
 • Нагласа за продължителни командировки на територията на страната.

Нашето предложение към Вас:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Работа в млад и амбициозен екип в приятна работна обстановка по интересни проекти;
 • Регулярни фирмени обучение;
 • Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителен пакет социални придобивки;
 • Осигурен служебен автомобил, телефон и лаптоп 

Ако нашето предложение, представлява интерес за Вас, ще очакваме да ни изпратите своята актуална автобиография. 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.

Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на илична среща.