Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Референтен номер:
TR_Sf/001/2019
Краен срок за кандидатстване:
14.04.2019
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ


Основните задачи и отговорности на позицията:
 • Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания;
 • Води отчетна документация. Изготвя актове за приемане на основата, за скрити работи и за количествено-стойностните сметки;
 • Ръководи работниците и следи за безопасността и хигиената на труда;
 • Изготвя месечни и календарни графици за изпълнение на СМР;
 • Наблюдава работата на работниците и им осигурява работа съобразно графика;
 • Изготвя месечни отчети за обема на СМР дейността.
Изисквания към кандидата:
 • Завършено висше строително образование;
 • Предишен опит като технически ръководител ще се смята за предимство;
 • Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти, надзорници и особено с ръководенето на работници;
 • Добра комуникативност;
 • Валидна шофьорска книжка;
 • Възможност за пътувания в страната.
Нашето предложение към Вас:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Работа в сплотен и амбициозен екип в модерна работна обстановка;
 • Фирмени обучения;
 • Коректни и лоялни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителен пакет социални придобивки

Ако проявявате интерес към нашето предложение, ще очакваме Вашата автобиография. 

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.

Фирмата си запазва правото да се свърже и покани на интервю кандидатите, предварително одобрени по документи.