Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Референтен номер:
TS_Sf
Краен срок за кандидатстване:
31.08.2018
Основните отговорности на позицията ще бъдат:
 • Извършва цялостно административно обезпечаване на служителите във фирмата в това число:
 • Посреща и насочва клиенти и гости на фирмата към съответния търсен отдел и/или служител; 
 • Отговаря на телефонна централа и насочва разговори към съответния отдел и/или служител; 
 • Организира посрещането и изпращането на документи и пратки чрез куриерски фирми;
 • Води регистри за фирмения документооборот, поддържа бази данни и архиви свързани с дейността която изпълнява;
 • Организира набавянето и поддържа актуална нормативно определена документация за предлаганите от фирмата продукти и системи – сертификати, СЕ марки, технически спецификации и други.
Основните ни изисквания към успешния кандидат са:
 • Висше образование - може и последна година студент;
 • Отлична компютърна грамотност (MS Office, Internet & E-mail);
 • Познания в областта на нормативната рамка за сертифициране на строителни продукти ще се счита за предимство; 
 • Писмено и говоримо владеене на английски език; 
 • Умения за работа с офис техника – факс, принтер, скенер и копирни машини;
 • Много добри комуникативни способности, отговорност към поставените задачи, предприемчивост и умения за работа в екип.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД. 
Фирмата си запазва правото да се свърже и покани на интервю предварително одобрените по документи кандидати.