Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

СКЛАДОВ РАБОТНИК

Референтен номер:
SR_Sf
Краен срок за кандидатстване:
20.08.2018
Изисквания:
  • Свидетелство за управление на мотокар;
  • Организационни умения;
  • Точност и коректност;
  • Комуникативна и неконфликтна личност;
  • Желание за работа в екип.
Отговорности:
  • Поддържане на реда в склада;
  • Подрежда и брои складовите наличности;
  • Извършва операции по приемане и издаване на стоки от склада.

Ако проявявате интерес към нашето предложение и отговаряте на изискванията ни, моля изпратете своята автобиография.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Фирмата си запазва правото да се свърже и покани на интервю кандидатите, предварително одобрени по документи.