Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

СПЕЦИАЛИСТ "ТРЗ"

Референтен номер:
TRS 0003
Краен срок за кандидатстване:
14.04.2019
Основните отговорности, предвидени за позицията са:
 • Изчисляване, начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски;
 • Изготвяне на месечните ведомости за заплати и сметки за изплатени суми за извънтрудовите правоотношения;
 • Администриране на трудови договори и допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения и регистрацията им в НАП;
 • Администриране на извънтрудови правоотношения – граждански договори;
 • Администриране на молби и заповеди за отпуски;
 • Изготвяне и подаване на декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, подаване на болнични листи на служителите в НОИ;
 • Следене за всички промени в трудовото, данъчно и осигурително законодателство;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за персонала за нуждите на одитори, ревизори, проверяващи от Инспекция по труда, НСИ, Агенция по заетостта, Ръководството и останалите звена на компанията.
Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:
 • Висше икономическо образование;
 • Предишен опит на подобна позиция – 2 години и отлично познаването на трудовото и данъчно-осигурителното законодателство;
 • Много добри умения за работа с MS Office /Excel, Word/;
 • Дискретност и желание за работа в динамична среда;
 • Отлични организационни и комуникативни умения, способност за работа в екип и спазване на срокове.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:
 • Работа в екип от млади професионалисти и разнообразни ежедневни задачи;
 • Фирмени обучения; 
 • Комуникативно работно място и модерен офис – имаме собствена библиотека и фитнес в офиса;
 • Трудов договор и изцяло открити взаимоотоншения;
 • Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности. 


Ако имате нужда от промяна и в нашата обява, виждате възможност, да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с всички кандидати, които отговарят, на посочените критерии.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.