Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ / Направление "Инфраструктура"/

Референтен номер:
TK_03/2019
Краен срок за кандидатстване:
14.04.2019
Вашите седмични предизвикателства:
 • Активна ежедневна работа с клиенти и партньори на компанията с цел реализиране продуктите и услугите предлагани от същата;
 • Отлично познаване в детайли на системите предлагани от компанията, в това число технически спецификации, сертификати и инструкции за полагане; съдействие при актуализации на същите;
 • Съдейства на колегите от екипа при анализиране и събиране на информация за пазара; при разработването и изготвянето на рекламни стратегии и материали, новини и други;
 • Коректно водене на документацията съпътстваща търговската дейност;
 • Ежедневна работа с фирмени бази данни и ERP софтуер.

Нашите очаквания към подходящите кандидати:
 • Завършено висше строително образование;
 • Опит на подобна позиция ще се смята за предимство;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Добър писмен и говорим английски език; 
 • Комуникативност и презентационни умения

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:
 • Работа в екип от млади професионалисти и разнообразни ежедневни задачи;
 • Фирмени обучения; 
 • Комуникативно работно място и модерен офис – имаме собствена библиотека и фитнес в офиса;
 • Постоянен трудов договор и изцяло открити взаимоотоншения;
 • Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности. 


Ако имате нужда от промяна и в нашата обява, виждате възможност, да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с всички кандидати, които отговарят, на посочените критерии.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.