Кариери

VJF Кариери
Във връзка с разширяване на екипа ни от специалисти, търсим:

СЪТРУДНИК ПРОЕКТИРАНЕ

Референтен номер:
SP02-2019
Краен срок за кандидатстване:
15.04.2019
Основните отговорности, предвидени за позицията са:
 • Да оказва техническа помощ при изработването на технически решения – в това число изчертаване на детайли и изработване на проекти;
 • Да изготвя и актуализира при необходимост технически спецификации, съгласно проектни решения, както и свързаните с тях технически чертежи;
 • Да води преговори, с клиенти и партньори, с цел изясняване на детайли по проектите;
 • Да познава в детайли продуктите и системите предлагани от фирмата, както и тяхното прилагане в инвестиционни проекти;
 • Да сътрудничи тясно с останалите колеги в екипа.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

 •  Висше инженерно образование;
 •  Предишен опит  в областта на Пътното строителство, Геотехника и ХТС; 
 •  Комуникативност, отговорност и организираност по отношение на работата;
 • Много добра компютърна грамотност – задължително владеене на AutoCAD, владеене и на други софтуери в областа на проектирането, ще се смятат за предимство; 
 • Добър писмен и говорим английски език; 

Нашето предложение към вас:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Работа по актуални и интересни проекти;
 • Работа в приятна работна обстановка, в млад и амбициозен екип;
 • Регулярни фирмени обучения;
 • Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителен социален пакет.
Може да кандидатствате, като ни изпратите актуална автобиогафия.  

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ще подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД и GDPR.