Другите за нас

Другите за нас

"АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД

"Работим съвместно с ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг ЕООД повече от 3 години, като през това време техният екип показа ефективност, качество и отговорност при изпълнение на хидроизолационни работи от основи до покрив..."
Д. Желязков

МИРАТ ГРУП

"Техният екип достави и положи система тип „хидроизолационна вана”, под фундаментна плоча и по сутеренни стени, с полимер-битумна SBS мембрана, HDPE защитна и дренажна мембрана, като за пореден път отговори на проектните изисквания за качество на материалите и монтажа..."
Илко Анджеров

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД

“…ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг ЕООД достави и положи с необходимото качество и в срок специална мостова полимер-битумна мембрана Gemini Ponti (Bridge) в проект: Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница. Строително-монтажните работи бяха реализирани стриктно съгласно проектната документация…”
Инж. Росен Колелиев

ЕКОИНВЕСТ

"...те доказаха, че са партньор, на когото можем да се доверим. Договорените срокове бяха спазени, а положените материали с необходимото високо качество..."
Орлин Тасев

ХИДРОЕКСТРИЙМ ГРУП - 28

"ВИ ДЖИ ЕФ са открити в отношенията и са коректни. Имат нужните количества на склад и качеството на материала е истинско."
Асен Данин
12