Другите за нас

Другите за нас

ПЛОВДИВИНВЕСТ

"Препоръчваме ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг на всеки инвеститор, който се нуждае от коректен пратньор за изпълнение на изолационни системи в гражданското и промишленото строителство."
П. Ангелов
12