За нас

ГЕО СИСТЕМИ Геосистеми
Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда

Дългогодишен опит и специфично ноу-хау отличават екипа ни при консултация и инженеринг с приложение в:
 • геотехнически съоръжения – укрепване на срутищни и свлачищни зони;
 • пътни и железопътни съоръжения – усилване на слаби основи, армиране на пътни настилки, проектиране на пътни насипи и др.;
 • пасивни и активни системи за защита от падащи камъни;
 • стабилизиране на откоси и ерозионен контрол;
 • хидротехнически съоръжения – корекции на реки, облицовка на канали, реконструкция на язовирни стени и диги,и др.;
 • депа за битови и промишлени отпадъци и рекултивация на терени.Ландшафт Ландшафт
Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие

В съответствие със световните тенденции за устойчив ландшафт, направлението е ориентирано към разработване и утвърждаване на природосъобразни решения в сферата на озеленяването:
 • решения за вертикално планиране и моделиране на терена;
 • системи за покривно озеленяване;
 • декоративни водни площи;
 • паркинги, автомобилни и пешеходни алеи;
 • дренажни решения;
 • укрепващи и стабилизиращи решения;
 • системи за покривно озеленяване;
 • други специализирани решения за двора, градината, парка.ИЗОСИСТЕМИИзосистеми
Покривни и хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство 

Стотиците изпълнени обекти в България със синтетични и битумни мембрани, геомембрани и др., демонстрират надеждността на предлаганите от нас системи, когато става въпрос за хидроизолация на:
 • основи и фундаменти;
 • плоски и скатни покриви;
 • зелени покриви (покрив-градина);
 • тераси;      
 • трафик зони;
 • мостове и тунели;
 • хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и др.      
Ние притежаваме познанията, уменията и капацитета да доставим и реализираме оптималното за всеки един проект решение.СОЛАРНИ СИСТЕМИ Соларни системи
Интегирани соларни системи за скатни и плоски покриви 

Като експерти в покривните решения, ние възприемаме фотоволтаичната
инсталация и хидроизолационното покритие като единна система и даваме гаранция за нея като цяло. Предлагаме решения за производство на слънчева енергия върху нови или съществуващи индустриални, административни или жилищни покриви като проектираме и изграждаме:
 • ON GRID системи;
 • OFF GRID системи; 
 • HIBRID PV системи.
От нас ще получите проект за разпределение на фотоволтаичните панели и интеграция в покривното покритие, ценова оферта, симулация за производителност на соларната система и амортизационен план, работно проектиране, доставка, изпълнение и гаранционно обслужване.