Новини

Подпорни съоръжения в завода на Литекс Моторс

11.04.2012
По северната граница на производствения комплекс ЛИТЕКС МОТОРС са проектирани укрепителни конструкции в две зони с височина до 9м. Разработената вертикална планировка на обекта е предпоставка по северната граница на производствения комплекс ЛИТЕКС МОТОРС.