Биорогозките представляват биоразградимо покритие, състоящо се от 100% кокосови влакна, армирани с различни по якост и вид мрежи. Тези рогозки имат широко приложение при хидропосевни мероприятия, противоерозионни мерки на шкарпирани терени, оформяне на геопластики, мулчиране на храстови групи и др. Състава на биорогозките подпомагат за балансиране на температурата в почвата и осигуряват благоприятна среда за развитие на растенията, като същевременно намаляват разходите по поддръжка. В зависимост от конкретните условия на терена и приложението, се предлагат различни видове биорогозки.

Мулчиращата биорогозка Mulchmat е съставена от армирани кокосови влакна, биофолио и полиамидна мрежа за армировка. Този вариант е подходящ за укрепване на шкарпирани терени с наклон до 35°, за мулчиране на храстови групи и др. Биофолиото не позволява на плевелите да проникват през рогозката, като същевременно е водопропускливо. След разграждане на кокосовите влакна и биолофолиото остава тънка мрежа, която продължава да армира терена. 

Биорогозка Eromat е съставена от 3 вида армиращи мрежи, за да отговaря на специфичните изисквания за якост на опън.  Този материал е подходящ за укрепване на терени с по-малък наклон, оформяне на геопластики и др. Ви Джи Еф предлага винтови анкери, като бърз метод за фиксиране на биорогозките към земната основа, които са подходящи за 2 вида почвa: уплътнена и рохка. 

Биорогозка Embankment е специална армираща рогозка, изградена от 2 различни високоякостни кокосови мрежи, пришити към разделящ слой от кокосови влакна. При необходимост от по-голяма здравина на материала, който ще се използва за укрепване на откос, се предлага и Биорогозка Rockmat, която е допълнително армирана със стоманена мрежа. Този тип биорогозки са подходящи при укрепване на по-стръмни участъци с наклон до 45°, при които засадената растителност е с подходяща посадна схема. 

За лесно затревяване на откос, при който поддържането на зелени площи няма да бъде интензивно, се предлагат биоразградими рогозки BioGrassmat, които са с допълнително заложени тревни семена, съобразени с климата и района, в който се полагат. Кокосовите влакна предлагат защита по време на покълване на семената, докато 3D полипропиленовата мрежа придава стабилност на повърхността на склона. 

Сепциално предназначена за хидропосевни мероприятия, биорогозката Geocoir осигурява здрава и издръжлива защита срещу повърхностната ерозия до момента, в който се появи тревно покритие и корените на растителността допълнително стабилизират терена. Този тип рогозка е оформена като канапена мрежа с различен растер, в зависимост от приложението.