ВИ ДЖИ ЕФ постоянно се стреми да търси новости, които да добави в продуктовата си гама, като предоставя на своите клиенти цялостни и работещи решения във всяко едно от направленията си.

Темите за устойчив ландшафт, зелено строителство и природосъобразни строителни решения са водещ фактор във фирмената ни политика.

Ето защо през 2020 г. ВИ ДЖИ ЕФ включи в продуктовата си гама нова серия от биорогозки, подходящи за работа, както при изграждане на геотехнически съоръжения, така и в ландшафтното строителство и поддръжка.

Рогозките от серия BioMats представляват биоразградими покрития, състоящи се от 100% кокосови влакна, армирани с различни по якост мрежи.

Биоразградимите рогозки намират приложение при:

 • Хидропосевни мероприятия;
 • Защита на ново изградени земни насипи;
 • Облицовка на нови водни трасета;
 • Изравнители и водни басейни;
 • Брегозащита на зони с променливо водно ниво;
 • Оформяне на лицето на армирани насипи;
 • Оформяне и защита на бреговата ивица при езера;
 • Ерозионна защита на ново шкарпирани земни откоси;
 • Установяване и подпомагане на дивата растителност;
 • Защита на естествени природни местности;
 • Биологична рекултивация на сметища.

В зависимост от  конкретните условия на терена и приложението, се предлагат няколко вида биорогозки:

 • Мулчираща биорогозка AWC 10Съставена от един слой армирани кокосови влакна, два слоя био фолио и слой допълнителна мрежа за армировка. Фолиото не позволява на плевелите да проникват през рогозката, като същевременно е водопропускливо. Балансира температурата в почвата и осигурява благоприятна среда за развитие на растенията, като същевременно намалява разходите по поддръжка. Предлага се в размери на ролките 0.8х30 м (24 кв.м) и 2х30 м (36 кв.м). Период на разграждане 36 месеца.

Приложение:

 • За мулчиране;
 • Ерозионен контрол при наклони предвидени за озеленяване с растителност;
 • При оформяне на геопластики;
 • В борбата срещу плевели.

 

 • Биорогозка MDC 6Съставена от три вида армиращи мрежи, за да отговaря на специфичните изисквания за якост на опън. Изградена е от основен слой мрежа от 100% кокосови влакна, тънка полиамидна полипропиленова мрежа (PP) и биоразградима юта. Предлага се в размер на ролката 2.4х42 м (100.80 кв.м). Период на разграждане 36 месеца.

 

Приложение:

 • Ерозионен контрол на откоси до 45°;
 • При стабилизиране на насипи;
 • При оформяне на геопластики.

 

 

 • Биорогозка HDC4 00 – Специална армираща рогозка, изградена от две различни високоякостни кокосови мрежи, пришити към разделящ слой от кокосови влакна. Предлага се в размер на ролката 2.4х25 м (60 кв.м). Период на разграждане 36 месеца.

Приложение:

 • Ерозионен контрол при стръмни участъци до 70°;
 • Стабилизиране на водни участъци, подложени на потоци с висока скорост.

 

Монтаж на рогозките

Теренът, върху който ще бъде монтирана рогозката трябва да се почисти от едри камъни и буци пръст. Фиксирането и към земята става с помощта на винтови анкери TL-P, за които е възможен и механизиран монтаж.

При полагане на рогозката по откоси, тя се разстила перпендикулярно на откоса, като се фиксира към повърхността му с помощта на винтови анкери TL-P, а в горната му част  рогозката се фиксира със земни анкери със застопоряващ диск.

Когато се наложи монтаж на няколко парчета рогозка, долните пластове се застъпват минимум 15-20 см.

Допълнителна информация, относно системите и решенията, свързани с ландшафта, може да намерите на сайта www.vjflandscape.com или като се обърнете към ландшафтните специалисти в офисите на ВИ ДЖИ ЕФ в страната.