Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

 • Приема, проверява, класифицира и осчетоводява първични счетоводни документи;
 • Съставя и осчетоводява протоколи по ВОП, осчетоводява митнически декларации;
 • Участва в съставянето на Интрастат декларация;
 • Проверява и осчетоводява служебни аванси;
 • Отговаря за равнението на счетоводните сметки, отчитащи материали и стоки;
 • Изготвя периодични справки и отчети, свързани с оперативната дейност;
 • Участва в изготвянето на финансовите отчети, периодично и годишно приключване;
 • При необходимост замества касиер-счетоводител;

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

 • Висше икономическо образование (Счетоводство и контрол или Финанси);
 • Предишен опит на подобна позиция минимум 2 год.;
 • Много добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство;
 • Отлична компютърна грамотност, предишен опит с ERP софтуер, ще се смята за предимство;
 • Отговорност, коректност и инициативност;
 • Комуникативност и желание за работа в екип.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

 • Динамична работа и разнообразни ежедневни задачи;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Фирмени обучения;
 • Коректни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителни социални придобивки: ваучери за храна; карта за градски транспорт; допълнително здравно осигуряване; карта Multisport на преференциални цени.
 • Различни корпоративни екипни активности.
Ако имате нужда от промяна, и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография. Ще се свържем с кандидатите, които отговарят, на посочените от нас критерии.

Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

  Прикачете актуално CV *
  (размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

  vjf

  С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.