Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

• Активно търсене и установяване на добри контакти с нови и съществуващи партньори на компанията;
• Управление на проекти от оферта до изпълнение на СМР;
• Разработване на технически и проектни решения при офериране и сключване на договори за СМР, както и на технологии за изпълнение на определени видове работа;
• Ежедневна комуникация и координация с инвеститори, проектанти, технически ръководители и други участници в строителния процес;
• Защита на дадените решения пред компетентните технически лица, представители на инвеститора;
• Консултации по технически въпроси на обекти на етап проектиране и участие при решаването на възникнали технически проблеми на строителния обект по време на изпълнение;
• Извършване на технологичен и качествен контрол на СМР дейността.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

• Завършено висше строително или техническо образование;
• Желание и мотивация за работа в динамична среда;
• Отлични умение за работа с AutoCAD и MS Office /Excel, Word/;
• Отлични комуникативни и организационни умения, способност за работа в екип и под напрежение;
• Шофьорска книжка и готовност за пътувания;
• Предишен опит в строителна дейност и познаването на документацията съпътстваща строително-инвестиционния процес ще се смята за предимство.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

• Работа в екип от професионалисти и разнообразни ежедневни задачи;
• Приятна работна атмосфера;
• Фирмени обучения;
• Коректни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
• Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.

Ако имате нужда от промяна и в нашата обява, виждате възможност, да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, които отговарят, на посочените от нас критерии.

Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

    Прикачете актуално CV *
    (размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

    vjf

    С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.