Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

 • Организира и участва активно в дейностите по подбор на нови служители – съставяне и публикуване на обяви, първичен подбор по документи, организиране и провеждане на интервюта, подготовка на съпътстващи материали;
 • Търси, проучва и предлага нови методи за подбор и привличане на кадри;
 • Участва в разработване и реализиране на политиката по управление на човешките ресурси – цели, правила, процедури, методики;
 • Участва в определянето на изискванията към длъжносите , изготвянето и актуализирането на длъжностните характеристики;
 • Участва в разработването на системи за адаптиране на нови служители, оценка и развитие на персонала;
 • Анализира посредством различни инструменти мотивацията и ангажираността на служителите във фирмата;
 • Анализира потребностите и организира обучения и тренинги, които да разширяват квалификацията на служителите във фирмата;
 • Съдейства за поддържане и дава предложения за подобряване при необходимост, на вътрешнофирмената комуникация;
 • Съвместно с останалите колеги от екипа организира тиймбилдинг мероприятия.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

 • Висше образование – управление на човешките ресурси или друга релевантна специалност;
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 2 години;
 • Отлични комуникативни и организационни умения, способност за работа в екип;
 • Креативност и проактивност;
 • Много добри умения за работа с MS Office /Excel, Word/;
 • Дискретност и желание за работа в динамична среда.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

 • Динамична работа и разнообразни ежедневни задачи;
 • Приятна работна атмосфера;
 • Фирмени обучения;
 • Коректни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
 • Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.

Ако имате нужда от промяна и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, които отговарят на посочените от нас критерии.

Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

  Прикачете актуално CV *
  (размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

  vjf

  С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.