Основни отговорности, предвидени за позицията, са:

•  Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество;
•  Наблюдение и контрол върху работата на работниците и при работа с подизпълнители;
•  Комуникация с Възложителя за осигуряване на обезпечеността на обекта;
•  Проследяване и актуализиране на план и график за работа;
•  Подготовка на ежедневни отчети на база изпълнено от подизпълнителя и седмично предаване на количества към ПТО за проследяване разходна норма;

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

•  Завършено висше строително или техническо образование;
•  Опит като технически ръководител – минимум 2 години;
•  Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти и надзорници, ще се смята за предимство;
•  Добра комуникативност, отговорност, постоянство и коректност;
•  Валидна шофьорска книжка и възможност за продължителни командировки в страната.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

•  Работа в амбициозен екип по интересни проекти;
•  Регулярни фирмени обучения;
•  Коректни трудови взаимоотношения – постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
•  Допълнителен пакет социални придобивки;
•  Осигурен служебен автомобил, телефон, лаптоп и работно облекло.

Ако имате нужда от промяна и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, които отговарят на посочените от нас критерии.

Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

    Прикачете актуално CV *
    (размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

    vjf

    С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.