Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

• Приема, проверява, класифицира и осчетоводява първични счетоводни документи;
• Съставя и осчетоводява протоколи по ВОП, осчетоводява митнически декларации;
• Участва в съставянето на Интрастат декларация;
• Проверява и осчетоводява служебни аванси;
• Отговаря за равнението на счетоводните сметки, отчитащи материали и стоки;
• Осчетоводява изразходвано гориво;
• Изготвя периодични справки и отчети, свързани с оперативната дейност;
• Участва в изготвянето на финансовите отчети, периодично и годишно приключване;
• При необходимост замества касиер-счетоводител.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

• Висше икономическо образование (Счетоводство и контрол или Финанси);
• Предишен опит на подобна позиция минимум 5 год.;
• Много добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство;
• Отлична компютърна грамотност, предишен опит с ERP софтуер, ще се смята за предимство;
• Отговорност, коректност и инициативност;
• Комуникативност и желание за работа в екип.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

• Работа в амбициозен екип от професионалисти и разнообразни работни задачи;
• Комуникативно работно място и модерен офис – разполагаме с фирмена библиотека и фитнес в офиса;
• Регулярни фирмени обучения;
• Постоянен трудов договор и изцяло открити взаимоотношения;
• Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.

Ако имате нужда от промяна, и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография. Ще се свържем с кандидатите, които отговарят, на посочените от нас критерии.

Прикачете актуално CV *
(размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

vjf

С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.