Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

•  Администриране на трудови и извънтрудови договори, допълнителни споразумения и анекси; заповеди за прекратяване на трудови правоотношения и регистрацията им в НАП;
•  Администриране и изготвяне на месечните ведомости за аванси и заплати, за сметки за изплатени суми за извънтрудовите правоотношения – изчисляване, начисляване и изплащане на дължимите възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски;
•  Изготвяне и подаване на декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, подаване на болнични листи на служителите в НОИ;
•  Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и справки за персонала за нуждите на одитори, ревизори, проверяващи от Инспекция по труда, НСИ, Агенция по заетостта, отделни вътрешно фирмени звена;
•  Следене за всички промени в счетоводното, трудовото, данъчното и осигурителното законодателство;
•  Приема, проверява, класифицира и осчетоводява първични счетоводни документи;
•  Проверява и осчетоводява служебни аванси;
•  Изготвя периодични справки и отчети, свързани с оперативната счетоводна дейност;
•  Участва в изготвянето на финансовите отчети, периодично и годишно приключване.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати, са:

•  Висше икономическо образование (Счетоводство и контрол или Финанси);
•  Предишен опит на подобна позиция минимум 5 год.;
•  Много добро познаване на законодателството в областта;
•  Отлична компютърна грамотност, предишен опит с ERP и ТРЗ софтуер, ще се смята за предимство;
•  Отговорност, коректност и инициативност;
•  Отлични организационни и комуникативни умения, способност за работа в екип и спазване на срокове.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

•  Работа в амбициозен екип от професионалисти и разнообразни работни задачи;
•  Комуникативно работно място и модерен офис – разполагаме с фирмена библиотека и фитнес в офиса;
•  Регулярни фирмени обучения;
•  Постоянен трудов договор и изцяло открити взаимоотношения;
•  Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Ако имате нужда от промяна, и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография. Ще се свържем с кандидатите, които отговарят на посочените от нас критерии.

Прикачете актуално CV *
(размерът на файла не трябва да превишава 20MB)

vjf

С натискане на бутона „Изпращане”, изразявате съгласие да получаване обратни мейли за отговор на вашето запитване, рекламни съобщения, промоционални оферти и фирмени известия за предстоящи събития. С това действие декларирате, че сте запознати с политиката за събиране и обработка на личните ви данни, която е публикувана в нашия уеб-сайт.