Като част от проект за проектиране, реставриране, възстановка и експониране на античната митница на Мизия, гр. Белене, бе изградено укрепващо съоръжение комбинация от:

Всички елементи са произведени от двойно усукана телена мрежа. Изборът на най-висока антикорозионна защита на системите – галванизирана (Zn-5%Al-MM) тел с допълнително PVC покритие гарантира тяхната дълготрайност в агресивната водна среда. Техническото решение се отличава с пластичност и адаптивност към естествената теренна повърхност, а възможността за оформяне на каменно лице позволява умелото му вписване в атмосферата на крепостта. Двата типа конструкции работят съвместно, за да осигурят защита на историческата забележителност от ерозионни процеси, слягания и брегови обрушвания.

Кастелът Димум вероятно датира от I в. от н.е., когато тракийското селище с флотска база прераства в укрепен граничен лагер. Крепостта е претърпявала 4 големи вражески нападения и два строителни периода. През 1968 г.  тя е обявена за паметник с национално значение. След дълго прекъсване проучвателните дейности започват отново през 2007 г.