Жителите на село Завой посрещнаха спокойно пролетния сезон на 2014 година без опасност от разлив на река Тунджа. За защита на бреговете и прилежащите имоти в северозападната част на селището бе изградена габионна подпорна стена, която да предотврати ежегодните наводнения.

Изпълнено е линейно надлъжно укрепване на нарушения участък по левия бряг на р. Тунджа с приблизителна дължина от 477м. Съоръжението представлява гъвкава конструкция от модулни елементи (фабрични габиони и матраци, произведени от двойно усукана телена мрежа) с максимална височина 3.50 м. В основата си то е защитено площно с фабрични матраци с цел предпазване от ерозионни процеси и стабилизиране на терена.

За осигуряване на достъпа към реката е изградена и рампа от габионни тела в южната част на корекцията на брега.

Основно значение за дълготрайността на конструкцията, както и за възможността да противодейства на външни въздействия има типа на антикорозионна защита на телта. В случая е избрано Galmac (Zn 95% Al 5% добавки) PVC защитно покритие с очакван експлоатационен живот над 60 години.