Използването на геосинтетични материали при изграждане и рекултивация на депа за твърди битови отпадъци е ефективно и предпочитано решение, което цели да отговори на техническите и нормативни изисквания за този вид обекти, както и да бъде максимално щадящо околната среда.

При „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап“ за долен изолиращ екран е използвана система от геосинтетични материали, която да осигури необходимия непропусклив пласт в основата на клетката. На обекта по тази част са доставени и положени над 67 000 кв.м геосинтетични материали.

Като първи пласт е положен геоглинен екран с тегло на чистия бентонит 4,5 кг/кв.м, фабрично капсулован между 2 пласта геотекстил (нетъкан и тъкан), който да осигури защита в случай на повреда на основния водоплътен материал – HDPE мембраната. Предимство при използването на този продукт пред традиционното решение – 50 см пласт от естествени глини, са бързото полагане, икономическа ефективност и ниската водопропускливост.

За основен водоплътен пласт е използвана геомембрана от полиетилен висока плътност (HDPE) с дебелина 2 мм. Положена е двустранно структурирана мембрана, за да се увеличи сцеплението между геосинтетичните пластове особено по откосите на депото.

За защита на мембраната от механични повреди при изпълнение на дренажната система е използван нетъкан, иглонабит, полипропиленов геотекстил.

Последният пласт е геоклетъчна система с височина 20 см, която задържа дренажната фракция по откосите и подпомага дрениране към системата за отвеждане на инфилтрат.

Ви Джи Еф притежава дългогодишен опит в прилагане на геосинтетични материали при изграждане и рекултивация на депа за отпадъци, както и квалифициран технически персонал и техника за изпълнение на монтажа им.