Ви Джи Еф Инженеринг завършва поредния си PV проект, намиращ се в София. Той е най-големият, изпълняван до момента с безпробивно интегрирана в покрива фотоволтаична система.

Предвид спецификите е комбинирано изпълнението на два типа фотоволтаични системи на различните покриви – скатен с голям наклон и плосък с битумна хидроизолация, а именно:

– система за пълно интегриране с гъвкави модули

– система за безпробивно интегриране на твърди PV поликристални модули

Гъвкавите фотоволтаични панели (thin film) са подходящи за изграждане върху нови или съществуващи покриви с разнообразна форма и наклон.

Гъвкавите фотоволтаични панели, предлагани от Ви Джи Еф, се характеризират с ниско тегло и високо производство на електроенергия, дори при частично засенчване и тънкослойна облачност. Гъвкавостта на панела позволява монтаж дори върху повърхности с по-сложна геометрия. Така дори при покриви с наклон до 3° се осигурява много добра производителност. Панелите са с висока устойчивост на механични натоварвания – възможността да се ходи върху тях ги прави лесни за обслужване и ревизия. 

Твърд поликристален панел – най-използваните PV модули. Характеризират се с висока произвoдителност, която се постига при попадане на слънчева светлина под определен ъгъл, което се постига чрез монтирането на панела върху допълнителна конструкция.

Новите PV панели от този тип са разработени да бъдат използвани в райони с голяма запрашеност.

Реализираната система е Grid ON – свързана към електрическата мрежа с мощност на фотоволтаичната част 400 kWp. 

Системата включва следните основни компоненти – поликристални фотоволтаични модули, гъвкави фотоволтаични модули и инвертори.

Фотоволтаичните системи, които са свързани към електропреносната мрежа за момента са най-предпочитаният избор на производствени предприятия, офиси, хотели и други консуматори, ползващи ел. енергия предимно през светлата част на денонощието.  

Ви Джи Еф препоръчва този вид системи, когато потреблението на ел. енергия е по-голямо от възможностите за производство от фотоволтаичната система. Основното преимущество обаче компенсира този малък недостък – ниска себестойност и сравнително лесна поддръжка. Grid ON системата не разполага със звено за съхраняване на енергията и ако тя не бъде изцяло употребена – се губи. 

Ако ви предстои избор на фотоволтаична система, заповядайте в офисите ни в страната – София, Пловдив, Бургас и Варна. Спокойно може да се доверите на знанията и уменията на професионалистите от компанията – изграждаме такъв тип системи вече 15 г., а резултатът от професионализма ни са множеството реализирани и в процес на изпълнение проекти.