През 2017 г.  Ви Джи Еф достави и положи геосинтетична еластомерна модифицирана битумна мембрана на находище „Хан Крум“ за добив и преработка на златосъдържащи руди до гр. Крумовград. Битумната мембрана Coletanche е иновативен продукт, предназначен за опазване на околната среда и за хидроизолационни мероприятия с екстремно високи нива на механична устойчивост. За гореспоменатия обект изолирането на преливниците, зумпфовете и аварийното депо за намиване е решено чрез Coletanche ES2.

Техническите качества и характеристики на битумната хидроизолационна мембрана Coletanche се обуславят от нейния състав, структура и текстура. Продуктът се състои от иглонабит, нетъкан, полиестерен геотекстил, усилен със стъклени нишки, покрит с порест битум. От долната си страна геомембраната е предпазена с полиестерен, противокоренов филм, а от горната – с пясъчно покритие, свързано с битума. Coletanche е единствената битумна мембрана с линейна ширина над 5 м, а размерите на ролките, добавени към сложния ѝ състав и голямо тегло, характеризират специфични изисквания за транспортиране, съхранение и полагане. Платната са фабрично покрити със защитен найлон, който се отстранява след разстилането им. Затежняват се в анкерна канавка в най-високата част на откоса на всяка берма, а също и с временни товари, за да се предотврати плъзгане или повреди от вятър и други явления. Мембраната се снажда надлъжно чрез заварка с горещ въздух, а напречните се избягват освен при извънредни ситуации.

След полагането на хидроизолационния материал бяха проведени тестове, чиито резултати многократно надвишиха проектните изисквания. Поради отличната работа на мембраната, високите ѝ механични, химически и биологични характеристики, и постигането на добра разходна норма, предвид големите размери на платната,  Ви Джи Еф съдейства със специфицирането на високотехнологичните продуктите на Coletanche в настоящи и бъдещи проекти за рекултивация на депа, хидротехнически резервоари, резервоари за съхранение на течни отпадъци, канали и др.
Със своя над 20-годишен опит Ви Джи Еф притежава богат опит и капацитет в даването на решения, доставката и монтажа на хидроизолационни геомембрани от най-висок клас, изисквания и сложност. За повече информация: vjf.bg