След надеждното и професионално изпълнение на хидроизолационни работи в основи на новоизграждащия се административен комплекс „Ричхил“, находящ се в близост до Бизнес Парк София, главният изпълнител на проекта „Монтаж Строителни Конструкции“ АД за пореден път се довери на утвърдените системни решения на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг за озеленени и обитаеми покривни тераси и плоски покриви.
В обхвата на поредното възлагане влиза изпълнението на хидроизолационни системи за покриви и тераси.

Изборът на хидроизолационна система за обитаемите тераси отчита проектирането на озеленени площи и за целта е избрана специална хидроизолационна мембрана Gemini Garden APP, предотвратяваща проникването на кореновата система през хидроизолационния пакет, както и обособяването на функционални зони за отдих.

Системното решение за хидроизолиране на плоските покриви е базирано на АРР мембрани с повишена топлоустойчивост и устойчивост на UV радиация, гарантиращо удължен експлоатационен живот на покривното покритие.

Ви Джи Еф Инженеринг притежава опита и капацитета да предоставя и реализира оптимални решения при мащабни и значими обекти, като спазва кратки срокове и специфични условия за работа.