След завършването на хидроизолационните дейности при 6 многофамилни къщи и 19 еднофамилни къщи от Фаза 2 на Резиденшъл Парк София, Ви Джи Еф Инженеринг продължава успешното си партньорство с Линднер България ЕООД, като техен подизпълнител и при първия етап от Фаза 3.
Фаза 3А представлява разширение на Фаза 1 и Фаза 2 от широкомащабния жилищен комплекс Резиденшъл Парк София. Участието на Ви Джи Еф Инженеринг в изпълнението на Фаза 3А от обекта се изразява в хидроизолирането на основите, терасите и на гаражните плочи на 18 еднофамилни къщи и една многофамилна сграда с 12 апартамента.

Избраното техническо решение за основите на къщите включва полагане на два пласта битумна мембрана Venus FC 4 mm, модифицирана със SBS (стирен бутадиен стирен) полимери и с огъваемост при отрицателни температури -20°C.
Механичната защита на хидроизолацията по сутеренните стени се изпълнява с XPS топлоизолационни плоскости и дренажна HDPE мембрана EcoDrain.
Хидроизолационните дейности при терасите са решени с двупластова хидроизолационна система – Gemini P APP -10 °C, като завършващият слой е с минерална посипка.

Както във Фаза 2 на Резиденшъл Парк София, така и в първия етап на Фаза 3, изборът на линейни отводнители отново беше върху полимербетонните канали ANRIN SELF MINI с полиамидна решетка с Oval Grip дизайн. Строителството на Фаза 3А се предвижда да приключи през 2018 г.

Ви Джи Еф Инженеринг познава отлично системните решения и технологичните иновации на водещите световни производители и ги прилага успешно в обекти както в страната, така и в чужбина.