Учениците от втори „в“ клас на 128-мо СОУ „Алберт Айнщайн“ слушаха с интерес разказа на нашата колежка Деси Кирилова за работата ѝ във Ви Джи Еф Инженеринг като отговорник по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Класната – г-жа Велина Колева, кани всеки от родителите, който може да разкаже нещо повече за своята работа и да запознае децата със спецификите на различните професии.
Днес денят беше свързан с безопасност на труда и колко е важно използването на лични предпазни средства по време на работа. Второкласниците научиха много за каските, за светлоотразителните елечета, за строителните машини и за това, че трябва да се внимава на строителната площадка. Всички въпроси, които зададоха на Деси, доказаха, че това са едни добри, будни и много мислещи деца.

Благодарим на втори „в“ клас за вниманието, с което слушаха, на класната г-жа Колева и на родителите, които отглеждат и възпитават будни бъдещи поколения.