Геоклетъчните системи EcoWeb Garden представляват инженерна многокомпонентна система от перфорирани ленти от полиетилен с висока плътност, свързани с ултразвукови заварки. Намират широко приложение както в ландшафтната архитектура, така и в инфраструктурното строителството, в решения за контрол на ерозията и укрепване на стръмни терени, изграждане на затревени пакринги, чакълирани пътища и алеи, усилване на слаби основи, облицовка на канали, реки и др.

В исторически аспект, използването на геоклетъчна система започва още през 80те години, когато Инженерния корпус на американската армия разработва метод за задържане на тактически пътища над мека земя. Инженерите установяват, че след запълването си с пясък системите осигуряват възможност за преминаване на тежка строителна техника за пътища над мека земя. С времето геоклетъчните системи са допълнително подобрени за много други приложения за стабилизиране на почвата и се превръщат в иновативен продукт, достъпен за всички.

Все повече специалисти от различните сфери на инвестиционния процес търсят иновативни методи за решаване на проблеми със слаби основи, стръмни терени, дрениране и др. Системните решения с геоклетъчни системи от серията EcoWebGarden са чудесно ефективно, екологично и икономично решение.

Предлаганите от ВИ ДЖИ ЕФ системи от серия EcoWeb Garden намират приложение при:

 • Вертикално планиране на терена и ерозионен контрол;
 • Моделиране на терена и създаване на геопластики;
 • Усилване на слаби основи под пътища, паркинги и алеи;
 • Изграждане на чакълирани пътища, паркинги и алеи;
 • Изграждане на затревени паркинги;
 • Изграждане на зелени скатни покриви;
 • Облицовка на канали, реки и др.

Специалистите от направление Ландшафт разработват технически решения и в сътрудничество със своите партньори прилагат успешно геоклетъчните системи от серия EcoWeb Garden в сферата на ландшафтното строителство с различни приложения.

 • Оформяне на геопластики в зелени площи, предвидени за сезонно зацветяване;

Сезонното зацветяване върху  геопластики и наклонени терени е изключително лесна задача, когато теренът, предвиден за тези цели, е предварително укрепен чрез системата. По този начин се възпрепятсва отмиването на почвата и се улеснява процеса при подмяна на расителността.

 • Моделиране на терена и ерозионен контрол с геоклетъчна система EcoWebGarden;

Системата EcoWeb Garden е подходяща за ерозионен контрол и укрепване на стръмни терени. След монтирането и запълването и с почва, тя позволява да бъде озеленена както с храстова растителност, така и чрез затревяване. EcoWeb Garden позволява безпрепятствено инсталиране на поливна система и засаждане на дървесна растителност.

 • Изграждане на зелени скатни покриви със система EcoWeb Garden;

Системите EcoWeb Garden са приложими и при изграждане на интензивни и екстензивни зелени скатни покриви. Те не позволяват свличане и изнасяне на почвата и растенията, а благодарение на своите перфорации се осигурява оттичане на водата и на покрива.

 • Системно решение Grass Road за направа на затревени паркинги;

Grass Road е иновативно решение, което осигурява идеални условия за развитие на тревния чим, при изключителна стабилност на паркинг зоната. Системата е подходяща за обособяване на затревени паркинг зони в дворни пространства.

 • Системно решение Drain Road за направа на чакълирани паркинги и алеи;

 • Системно решение Sand Road за усилване на пясъчна основа за направа на пешеходни настилки;

Drain Road и Sand Road са системни решения, базирани на система EcoWeb Garden, създадени от здрави и устойчиви във времето материали. Възможността за запълване с разнообразен интернен материал (чакъл, дренажен камък, пясък и др.), ги прави атрактивни решения за играждане на временни подходи, алеи, площадки и паркинги, както в дворното пространство и в парковата среда, така и върху плажни зони, защитени зони и горски територии.

 • Система за озеленени гъвкави подпорни конструкции EcoWall.

Разновидност на стандартната система EcoWeb Garden е системата EcoWall. Тя се използва за терасиране на терена и изграждане на гъвкави озеленени подпорни конструкции като осигурява изключително подходяща среда за развитие на всякакъв тип растения. Възможността за запълването и с разнообразни инертни материали (чакъл, почва, пясък и др.) налични на обекта я правят предпочитано решение, както от професионалисти, така и от любители.