Геоклетъчните системи EcoWeb Garden представляват инженерна многокомпонентна система от перфорирани ленти от полиетилен с висока плътност, свързани с ултразвукови заварки. Намират широко приложение както в ландшафтната архитектура, така и в инфраструктурното строителството, в решения за контрол на ерозията и укрепване на стръмни терени, изграждане на затревени пакринги, чакълирани пътища и алеи, усилване на слаби основи, облицовка на канали, реки и др.

В исторически аспект, използването на геоклетъчна система започва още през 80-те години, когато Инженерният корпус на американската армия разработва метод за задържане на тактически пътища над мека земя. Инженерите установяват, че след запълването си с пясък системите осигуряват възможност за преминаване на тежка строителна техника за пътища над мека земя. С времето геоклетъчните системи са допълнително подобрени за много други приложения за стабилизиране на почвата и се превръщат в иновативен продукт, достъпен за всички.

Все повече специалисти от различните сфери на инвестиционния процес търсят иновативни методи за решаване на проблеми със слаби основи, стръмни терени, дрениране и др. Системните решения с геоклетъчни системи от серията EcoWebGarden са чудесно ефективно, екологично и икономично решение.

Предлаганите от ВИ ДЖИ ЕФ системи от серия EcoWeb Garden намират приложение при:

 • вертикално планиране на терена и ерозионен контрол
 • моделиране на терена и създаване на геопластики
 • усилване на слаби основи под пътища, паркинги и алеи
 • изграждане на чакълирани пътища, паркинги и алеи
 • изграждане на затревени паркинги
 • изграждане на зелени скатни покриви
 • облицовка на канали, реки и др.

Специалистите от направление Ландшафт разработват технически решения и в сътрудничество със своите партньори прилагат успешно геоклетъчните системи от серия EcoWeb Garden в сферата на ландшафтното строителство с различни приложения.

 • оформяне на геопластики в зелени площи, предвидени за сезонно зацветяване

Сезонното зацветяване върху  геопластики и наклонени терени е изключително лесна задача, когато теренът, предвиден за тези цели, е предварително укрепен чрез системата. По този начин се възпрепятсва отмиването на почвата и се улеснява процеса при подмяна на расителността.

 • моделиране на терена и ерозионен контрол с геоклетъчна система EcoWebGarden

Системата EcoWeb Garden е подходяща за ерозионен контрол и укрепване на стръмни терени. След монтирането и запълването и с почва, тя позволява да бъде озеленена както с храстова растителност, така и чрез затревяване. EcoWeb Garden позволява безпрепятствено инсталиране на поливна система и засаждане на дървесна растителност.

 • изграждане на зелени скатни покриви със система EcoWeb Garden

Системите EcoWeb Garden са приложими и при изграждане на интензивни и екстензивни зелени скатни покриви. Те не позволяват свличане и изнасяне на почвата и растенията, а благодарение на своите перфорации се осигурява оттичане на водата и на покрива.

 • системно решение Grass Road за направа на затревени паркинги

Grass Road е иновативно решение, което осигурява идеални условия за развитие на тревния чим при изключителна стабилност на паркинг зоната. Системата е подходяща за обособяване на затревени паркинг зони в дворни пространства.

 • системно решение Drain Road за направа на чакълирани паркинги и алеи;

 • системно решение Sand Road за усилване на пясъчна основа за направа на пешеходни настилки;

Drain Road и Sand Road са системни решения, базирани на система EcoWeb Garden, създадени от здрави и устойчиви във времето материали. Възможността за запълване с разнообразен интернен материал (чакъл, дренажен камък, пясък и др.), ги прави атрактивни решения за играждане на временни подходи, алеи, площадки и паркинги, както в дворното пространство и в парковата среда, така и върху плажни зони, защитени зони и горски територии.

 • система за озеленени гъвкави подпорни конструкции EcoWall

Разновидност на стандартната система EcoWeb Garden е системата EcoWall. Тя се използва за терасиране на терена и изграждане на гъвкави озеленени подпорни конструкции, като осигурява изключително подходяща среда за развитие на всякакъв тип растения. Възможността за запълването и с разнообразни инертни материали (чакъл, почва, пясък и др.) налични на обекта, я правят предпочитано решение, както от професионалисти, така и от любители.