На кратка презентация в сградата на ВИ ДЖИ ЕФ, Клубът на специалистите по безопасност и здраве при работа – гр. София, се запозна с дейностите, които ВИ ДЖИ ЕФ развива в четирите си основни направления.

След представяне на системните решения и предлаганите продуктови групи, специалистите имаха възможността да разгледат шоурума в сградата.

Голям интерес предизвикаха соларните системи и възможността, която ВИ ДЖИ ЕФ предлага за използване на слънчевата енергия. На финала, строителните инженери връчиха на ВИ ДЖИ ЕФ, в лицето на лектора Георги Иванов, благодарствен адрес за гостоприемството и представянето на фирмените ни дейности в детайли.

Вратите на ВИ ДЖИ ЕФ са широко отворени за всички, който желаят да се запознаят с продуктите и системните решения, а нашите екипи са на разположение, при нужда от консултация или техническа оферта.