Като част от изграждането на Рибарско селище (м. Ченгене скеле), намиращо се в землището на кв. Крайморие на гр. Бургас, е предвидено изпълнението на проект „Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска“ на етапи. Ви Джи Еф съдейства при техническото решение и достави фабрични габиони за първите 3 етапа от изграждане на корекцията на реката. 

След проливните дъждове през 2015-та старото корито на река Отманлийска променя очертанията си най-вече в зоната на вливане в Черно море. Хидротехническите съоръжения в този участък са се компрометирали в следствие на преминалата висока вълна през тях. При направеното обследване на обекта и изготвения проект е взето решение корекцията на речния бряг и възстановяването на естественото устие на реката да бъде изградено с фабрични габиони от двойно усукана телена мрежа с най-висока степен на антикорозионна защита на телта PA6( Poliamid 6 ). 

*легeнда на детайла: https://bit.ly/3shvLJa

PA6 е екструдирано полиамидно покритие, осигуряващо повишена устойчивост срещу механични повреди, дълготрайна здравина и еластичност, подобрена адхезия към телта и редуцира проникването на корозиращи течности. В конкретния случай прилагането му се обуславя от агресивната среда, в която ще работи конструкцията от габиони. Най-вече в зоната на контакта сладка/солена вода в променливо съотношение , както и динамичното повишение/понижение на водното ниво, вследствие на приливи и отливи.

Доставените фабрични габиони притежават сертификат за Екологичен продукт (EPD – Environmental product certificate), гарантиращ липсата на вредни влияния за околната среда.