Важна част за устойчивата зелена система на градската среда е изпълнението и запазването  ѝ в дългосрочен план. Освен грижите за растителността, са необходими такива и за прилежащите площи, включващи настилки, надземни и подземни комуникации и др.

Растежът на корените на дърветата е неограничен. Една от най-важните им функции е осигуряване стабилност на дървото и снабдяването му с хранителни вещества от земната основа. Ето защо кореновата система на дърветата е силно разклонена и развита както в дълбочина, така и в хоризонтала. За запазването на дървесната растителност както в обществените площи на една градска среда, така и в частните, е необходимо да се предприемат действия за предотвратяване на редица проблеми, още при засаждането на дърветата.

Не е трудно да се намерят в населените места примери за това как нарастването на кореновата система на дърветата често води до нарушаване целостта на алей, пътища и тротоари, изградени в непосредствена близост до тях.

В редица случаи корените на дървото засягат не само настилките в близост до тях, но и подземните комуникации като водопроводи, електро инсталации и др. (електро-системи, тръби, телекомуникации и др.).

Утвърден, работещ и сигурен метод за разрешаване на тези проблеми са, предлаганите от ВИ ДЖИ ЕФ, коренови ограничители RB-X. Изработени са от високоякостни материали, което ги прави изключително здрави и на практика неразградими.

 

След полагането им около кореновата бала на дърветата, те ограничават развието на корените в повърхностния слой на прилежащия терен. Така значително се намалява рискът от нарушаване целостта на положените настилки и се удължава техният експлоатационен период. Веднъж положени, те биват предпоставка за растежа на корените в дълбочина, като същевременно не се възпрепятства развитието на растенията.

Все повече специалисти и проектанти залагат този сигурен метод, като така не само запазват настилката около дървесната растителност, но и предотвратяват досега на кореновата система до подземната инфраструктура.

Като ценово ефективно решение за удължаване експлоатационния живот на околните настилки и запазване на дърветата в зелената система на градовете, коренови ограничители RB-X от ВИ ДЖИ ЕФ бяха включени от експерти в плана за развитие на градската зелена среда на гр. Бургас и гр. София.

При извършването на реконструкция на бул. „Тодор Каблешков”, гр. София, бяха положени коренови ограничители от ВИ ДЖИ ЕФ.

Коренови ограничители от ВИ ДЖИ ЕФ бяха положени и при засаждане на дървесна растителност в централната част на гр. Бургас, ул. „Хан Крум”, ул. „Шейново” и  ул. „Патриарх Евтимий” в кв. „Възраждане”.

Част от предимствата, които предлага този продукт са:

  • Компактни размери, приложими при всички видове дървета;
  • Възможност за коригиране на размера;
  • Устойчив материал, който не отделя химикали в почвата;
  • Опростен монтаж.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава капацитета да се справя с предизвикателствата, свързани не само с ландшафтното проектиране, но и с тези, които природата ни дава.