Независимо от тясната специализация и ноу-хау при изграждане на покривни фотоволтаични системи, Ви Джи Еф Инженеринг работи и върху проекти, при които отпада възможността за изпълнението на системите върху покриви, поради ред причини – ограничено пространство, съществуващи покривни и технически инсталации, използваеми покриви, недостатъчна носимоспособност и др..

Това са PV системите за наземен монтаж. Ви Джи Еф изгради точно такава наземна система с поликристални панели за нуждите на болницата в гр. Троян.

Фотоволтаичната система с мощност 30 KW ще покрива част от нуждите на болницата от електроенергия чрез екологично чиста енергия.

Типът на фотоволтаичната система е ON Grid – свързана към електропреносната мрежа. Този вид системи са подходящи, когато потреблението на ел. енергия е по-голямо от възможностите за производство от фотоволтаичната система. Основното преимущество обаче компенсира този малък недостък – ниска себестойност и сравнително лесна поддръжка.

PV панелите са последно поколение поликристални с удължен срок на гаранция. Клетките не се влияят от засенчването, от химическо активна среда и за това могат да се използват и в морски райони, където има много амоняк.

Опитът на Ви Джи Еф, натрупан през годините, дава възможност за консултации и проектиране на различни типове индивидуални проекти в зависимост от ситуацията и възможностите.