ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг извърши хидроизолационни дейности на новоизградения железопътен надлез на булевард „Трети Март” в Димитровград. Съоръжението е част от реализация на проект: Реконструкция и електрификация на ЖП линия Димитровград – Свиленград. Фаза 4.1. „Димитровград-Харманли, участък 1 от км 231-560 до км 234 290″.

Изпълнена е еднопластова хидроизолационна система с полимер-битумна мембрана Gemini Bridge (Ponti) 5mm, при стриктно спазване на проектното решение. Мембраната е от серията хидроизолационни мембрани за специални приложения на General Membrane, с възможност за директно полагане на асфалт върху мембраната.

Съоръжението включва автомобилен път, тротоари за пешеходците, както и проход до Водонапорната кула  – един от символите на града.