Представяме ви решение за подпорна конструкция, предоставено от Ви Джи Еф Инженеринг във ваканционен комплекс, разположен на едно от най-привлекателните кътчета на българското черноморие – к-с Оазис, Лозенец.

Проблемът, пред който Ви Джи Еф Инженеринг се изправи, беше съществуваща подпорна стена, изградена от дървени елементи, чиито гнилостни процеси във времето са довели до свличане на отделни сегменти от подпорната конструкция.

Ви Джи Еф предостави решение за изграждане на подпорна стена с дължина 100 л.м, запазвайки целостта на съществуващата растителност, вече изградените архитектурни и инфраструктурни елементи и хармонично вписване на новата подпорна стена към визията на комплекса.

Решението е специално разработен детайл, позволяващ възстановяване  на подпорната стена чрез конструкция от електрозаварени габиони, като се запазва съществуващата дървесна и храстова растителност. За допълнително стабилизиране на конструкцията е използвана система Земен анкер.

За постигането на завършен вид на конструкцията отново е използван естествен материал, който се вписва напълно в околната среда. Използваният камък за запълване на габионите допринася за постигане на единен архитектурен образ.

Монтираните габиони са с високо ниво на антикорозионна защита, гарантираща устойчивост във времето без риск от компрометиране на конструкциите и визията на парковото пространство.

Габионите, представляващи обемни конструкции от електрозаварени мрежи с различни размери, са подходящи за различни архитектурни и ландшафтни приложения:

  • при вертикално планиране на терена за изграждане на гравитачни подпорни стени
  • за изграждане на преградни стени, декоративни стени за сепариране на отделните зони и подчертаване характерни особености на градината
  • при създаване на увеселителни паркове, детски площадки и еко-паркове
  • като основен елемент при изграждане на огради, оградни основи, пейки за отдих, стъпала, барбекюта и други архитектурни елементи в дворното пространство
  • за хоризонтиране на площадки при терен със силно изразен наклон

Ви Джи Еф притежава капацитета да се справя с предизвикателства, изискващи решения, свързани с ландшафтно проектиране, което повишава естетическата стойност и устойчиво строителство.