В началото на месец май във Ви Джи Еф се проведе производствена практика на дванайсетокласници от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ (СГСАГ). Събитието протече в 2 етапа.

Започнахме с презентация, водена от нашият колега инж. Боряна Николчева, чиято цел бе да запознае учениците с основните материали, които използваме в хидростроителстовото. Като представи тяхното хидротехническо приложение и разгледа референтни обекти. Разказахме за продуктовите ни гами геосинтетика и двойно усукана телена мрежа, осигурявайки и мострени материали за по-добра визуализация на информацията. Проведохме и отворена дискусия с младежите, в която те се включиха активно с интересни въпроси.

Вторият етап от обучението бе същинската практика, защото дванайсетокласниците имаха възможността сами да сглобят  фабричен габион от двойно усукана телена мрежа с растер 8х10 и Galmac (Zn-Al5%) покритие.

Надяваме се, че сме успели да бъдем полезни и сме предали любовта и опита, които имаме към работата си. Ще се радваме, някой ден да срещнем на колегиално ниво поне част от учениците. Дотогава им желаем светъл път, отдаденост и успех във всичко, с което се захванат.